ОБЩИ УСЛОВИЯ

  

Моля прочетете внимателно описаните по долу условия, преди да използвате онлайн магазина shop.skinanim.bg


Използвайки онлайн магазина shop.skinanim.bg , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които Скинаним ООД, ЕИК: 204973456, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Професор Иван Дуйчев“ № 16 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: shop.skinanim.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса shop.skinanim.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на shop.skinanim.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Скинаним ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: shop.skinanim.bg 

 С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. 
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Еконт .

3. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: София 1618, район „Витоша“, ул. „Професор Иван Дуйчев” № 16.

4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

6. Условия на доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите 
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. 

7. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. 

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

8. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

9. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. 

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

10. Право на анулиране

Имате право да прекратите този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

Периодът за анулиране е 14 дни от датата, на която сте взели вашата пратка.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате ( тел. 0877724574, e-mail: info@ skinanim.bg) като ни изпратите ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или имейл) за вашето решение да прекратите този договор. 

За да спазите периода на анулиране, достатъчно е да ни изпратите известието, че упражнявате правото на анулиране, преди да изтече срокът за анулиране.

Последица от отмяната

Когато анулирате този договор, ние ще Ви възстановим сумата, която сме получили от вас без забавяне и не по-късно от 14 дни от датата, на която сме получили известието за анулирането на този договор.      В никакъв случай няма да ви бъдат начислени такси, свързани с това погасяване. Можем да откажем да извършим изплащането, докато не получим върнатата стока.

Трябва да изпратите или да ни върнете стоката незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която ни информирате за анулирането на този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на срока от 14 дни. Вие понасяте преките разходи по връщането. 

Обръщаме вашето внимание на факта, че правото на отказ не е включено върху стоки, които са разпечатани и (или) използвани, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни условия, ако продукта е бил отварян или използван след доставката.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: shop.skinanim.bg . Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 
 
УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

! ВАЖНО ! Моля, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до офис на Еконт, посочете офиса, в който искате да Ви бъде доставена. Домашния адрес се посочва, само ако искате пратката да Ви бъде доставена до адрес!

Доставката за България се извършва в рамките на 3 работни дни от куриерска фирма Еконт чрез наложен платеж с ППП (наложен платеж с пощенски паричен превод) и цените се изчисляват спрямо тарифните им планове.


Доставки до населени места извън България


Потребителите на електронния магазин, чийто адреси на доставка са в населени места извън България, могат да направят поръчката си на shop.skinanim.com


 Плащане в брой при доставка – наложен платеж с ППП

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 16:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера, както и таксата за доставка, която се изчислява спрямо тарифните планове на Еконт. Не плащате нищо допълнително, освен ако не сте заявили фиксиран час за доставка. 

 

Политика за поверителност
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.

Кои сме ние?

Администратор на личните данни е: СКИНАНИМ ООД, с ЕИК 204973456, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Професор Иван Дуйчев“ № 16

Валидност и действие

Настоящата Политика определя как се обработват Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез МАГАЗИНА в процеса на използване на неговите услуги и ресурси.
„Обработване на лични данни” включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на Вашите лични данни.
Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на МАГАЗИНА („Общи условия”).
Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.
Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на МАГАЗИНА, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен(а) съм с Общите условия.” при регистрация в МАГАЗИНА, при изпращане на поръчка без регистрация или при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна чрез МАГАЗИНА. 
Използването на МАГАЗИНА, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата Политика.. 
Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и приложимото действащо българско и европейско законодателство.
Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Общите условия на МАГАЗИНА. При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен. 
„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.
Публикуваната тук Политика е приложима и валидна за регистрирани и нерегистрирани потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез МАГАЗИНА. Следва да бъдете информирани, че всички  уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Вие следва да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.

Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.
Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели: 
• За нормалното функциониране на всички услуги в Магазина, включително, но не само: за създаването на регистрация в Магазина, за изпращане на поръчки чрез Магазина, за заплащане на направените поръчки, за осъществяване на комуникация с Администратора;
• За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
• Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги и съдържание чрез получаването на изпратени от Вас предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови услуги чрез нашия Магазин;
• Да Ви изпращаме новини, електронни бюлетини, оферти, интересна и полезна информация и други съобщения. 
• Да Ви осигурим специализирана информация за пълноценното използване и достъп до промоции, кампании, игри и други ресурси на нашия уебсайт, както и инструкции, указания и друго полезно съдържание чрез получените данни за Вашите предпочитания;
• Да Ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от съдържанието и други ресурси в нашия Магазин;
• За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Магазина.
При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

 

Часове за обслужване на клиенти

Можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти за жалби, оплаквания, въпроси и коментари.

От понеделник до петък, от 10:00 до 18:00 часа.

Телефон: 00359877724574

@mail: info@skinanim.bg

Или чрез формата за контакт на онлайн магазина.